02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5
Rejestracja do COI 22 460 00 09 | Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Światowy Dzień Onkologii

W związku ze Światowym Dniem Onkologii przypadającym na dzień 4.10.2014 roku zapraszamy w godzinach 9:00-14:00 na Dzień Otwarty do Centrum Profilaktyki Nowotworów. Szczegółowe informacje można uzyskać telefoniczne 22 546 31 03.

List otwarty

Zapraszamy do zapoznania się z listem otwartym skierowanym na ręce Pani Profesor Hanny Gronkiewicz-Waltz - Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, podpisanym przez kierownictwo Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Prezesów Towarzystw Naukowych.

Nabór na studia doktoranckie

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłasza nabór na czteroletnie studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej. Zgłoszenia należy składać do dnia 19.09.2014 r. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniach 25 - 26.09.2014 r. Ogłoszenie wyników przewidywane jest 29.09.2014 r. Planowane jest przyjęcie 3 kandydatów.


 

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5 | Zamówienia publiczne | BIP | Mapa strony | Kontakt | tel. 22 546 20 00
Rejestracja do COI 22 460 00 09