02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Wybory do Rady Naukowej 2017-2021

Komisja Wyborcza przypomina, że wybory do Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie odbędą się w dniu 29 czerwca 2017 r. w godz. od 7.00 do 19.00 w Holu Głównym (w okolicy holu windowego), wejście A przy ul. Roentgena 5 oraz w Sali im. B. Dłuskiej przy ul. Wawelskiej 15.

Dzień Dziecka w Zakładzie Radioterapii na Wawelskiej

Jak co roku Pracownicy Zakładu Radioterapii przy ul. Wawelskiej zorganizowali dla naszych najmłodszych Dzielnych Pacjentów Dzień Dziecka.

ZAWIADOMIENIE

Komisja Wyborcza zawiadamia, że wybory do Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie odbędą się w dniu 29 czerwca 2017 r. w godz. od 7.00 do 19.00 w Holu Głównym (w okolicy holu windowego), wejście A przy ul. Roentgena 5 oraz w Sali im. B. Dłuskiej przy ul. Wawelskiej 15.

Projekt czujność onkologiczna w praktyce

Centrum Onkologii -Instytut im. Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie podpisało umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.