Informacje o sposobie przyjęć, telefony kontaktowe, informacje o organizacjach pacjentów współpracujących z COI.