02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Zaproszenie na konferencje

W dniu 22 stycznia 2016 roku w Centrum Onkologii w Warszawie, w sali im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego odbędzie się jednodniowa konferencja, której tematem są: „WAŻNE ASPEKTY HORMONALNE W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH”.

Wyjaśnienie dotyczące terminu składania zgłoszeń kandydatów w konkursie na stanowisko dyrektora COI

W związku z faktem, że koniec terminu na składanie zgłoszeń kandydatów na stanowisko Dyrektora COI przypada na dzień 1 stycznia 2016 r., który jest dniem ustawowo wolnym od pracy, oraz że także najbliższy następny dzień powszedni, tj. sobota 2 stycznia 2016 r., jest w COI dniem wolnym od pracy, informuje się, że zgłoszenia do konkursu na stanowisko Dyrektora COI mogą być składane w terminie do 4 stycznia 2016 r.

Informacja Rady Naukowej COI im. Marii Skłodowskiej-Curie dla osób, które dokonały zgłoszeń do konkursu na stanowisko dyrektora COI im. Marii Skłodowskiej-Curie, ogłoszonego w dniu 7.09.2015 r. i unieważnionego uchwałą Rady Naukowej z dnia 16.11.2015 r.

Informacja Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie dla osób, które dokonały zgłoszeń do konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, ogłoszonego w dniu 7 września 2015 r. i unieważnionego uchwałą Rady Naukowej z dnia 16 listopada 2015 r.