02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5
Infolinia dla pacjentów 22 460 00 09 | Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

List otwarty

Zapraszamy do zapoznania się z listem otwartym skierowanym na ręce Pani Profesor Hanny Gronkiewicz-Waltz - Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, podpisanym przez kierownictwo Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Prezesów Towarzystw Naukowych.

Nabór na studia doktoranckie

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłasza nabór na czteroletnie studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej. Zgłoszenia należy składać do dnia 19.09.2014 r. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniach 25 - 26.09.2014 r. Ogłoszenie wyników przewidywane jest 29.09.2014 r. Planowane jest przyjęcie 3 kandydatów.

Kategoria "A" dla COI

Uprzejmie informujemy, że Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie otrzymał wysoką kategorię „A” w kategoriach naukowych przyznawanych jednostkom naukowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


 

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5 | Zamówienia publiczne | BIP | Mapa strony | Kontakt | tel. 22 546 20 00
Infolinia dla pacjentów 22 460 00 09