Klinika Onkologiczna ul. Wawelska 15 Drukuj Email

KLINIKA ONKOLOGICZNA PRZY UL. WAWELSKIEJ 15

Centrala telefoniczna: 22 5709-100

ODDZIAŁ CHIRURGII

Kierownik:
dr n. med. Andrzej CICHOCKI
Tel. 225709 144
Tel. 225709 231
Tel. 225709 243
tel./fax: 225709 243

ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII

p.o. Kierownika:
lek. med. Jerzy PIOTROWSKI  
Tel. 225709 223
Tel. 225709 245
fax: Tel. 225709 245

ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

Kierownik: dr n. med. Krzysztof GAWRYCHOWSKI
Tel. 225709 295

ZAKŁAD TELERADIO- TERAPII

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Maria Anna SKOWROŃSKA-GARDAS
Tel. 225709 147
fax: 225709 218

ODDZIAŁ RADIOTERAPII

Zastępca Kierownika:
lek. med. Brygida ZAWADZKA
Tel. 225709 223

PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA

Kierownik:
lek. med. Danuta PIOTROWSKA-WEJROCH
Tel. 225709 141

ZAKŁAD RADIO-DIAGNOSTYKI

Kierownik Pracowni:
lek. med. Iraida SZANDRUK-ŁABĘDZKA
Tel. 225709 196
Tel. 225709 150

PRACOWNIA USG

Kierownik: lek. med. Maria CYGAN
Tel. 225709 156

ZAKŁAD CHEMII KLINICZNEJ

Zastępca Kierownika:
mgr farm. Bogdan BOGUSZEWSKI
Tel. 225709 251
Tel. 225709 149

DZIAŁ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Kierownik Sekcji Dokumentacji Medycznej: Aneta Grabarczyk
Tel. 225709 221
Koordynator: Lech Kędzierski
Tel. 225709 226

PRACOWNIA HISTOPATOLOGII I CYTOPATOLOGII

Kierownik:
dr Katarzyna ROSZKOWSKA-PURSKA
Tel. 225709 283
Tel. 225709 285
tel./fax.225709 285

ZAKŁAD FIZYKI MEDYCZNEJ

Zastępca Kierownika:
dr n. fiz. Marzena MORAWSKA-KACZYŃSKA
Tel. 225709 103
 
Udostępnij
 
Biuletyn Informacji Puplicznej
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Copyright (c) COI 2007