02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Zaproszenie na Koncert

Centrum Onkologii, Poradnia Psychoonkologii i Fundacja Urszuli Jaworskiej zapraszają Pacjentów i ich bliskich 17 listopada 2015 roku o godz. 15 do Zakładu Rehabilitacji na koncert najpiękniejszych piosenek Edith Piaf

Terapia (MBCT, mindfulness)

Szanowni Państwo, Dbając o Państwa kondycje psychiczną Poradnia Psychoonkologii zaprasza do udziału w zajęciach terapeutycznych MBCT. Organizujemy dwie grupy terapeutyczne MBCT: dla pacjentów chorych na nowotwór oraz dla wszystkich osób z różnorodną diagnozą - nie tylko onkologiczną.

Konkurs na stanowisko Dyrektora COI

Rada Naukowa Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na podstawie art. 25 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412) ogłasza konkurs


 

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B | Zamówienia publiczne | BIP | Mapa strony | Kontakt | tel. 22 546 20 00
Rejestracja do COI 22 460 00 09