02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

PROJEKT „NOWOCZESNY SZPITAL, NOWOCZESNY ZOZ”

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie rozpoczęło realizację Projektu „Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ”. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost E-potencjału na Mazowszu” w ramach Działania 2.1 „E-usługi” i Poddziałania 2.1.1 „E-usługi na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Porozumienie partnerskie z firmą NOVARTIS

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 25.sierpnia 2016 roku podpisało porozumienie o współpracy partnerskiej z firmą NOVARTIS.

„SIŁA ŻYCIA”….

Kilka tygodni temu w Centrum Onkologii pojawiła się wyjątkowa wystawa. Wyjątkowa, przepiękna, a przede wszystkim niesamowicie kolorowa…. Dająca optymizm i budząca uśmiech, który w walce z chorobą jest niezwykle ważny. O sile koloru i jego oddziaływaniu na naszą psychikę, rozmawiamy z autorką wystawy, malarką – Izabelą Marcinek.

Bieg po zdrowie

4-go września już po raz dziewiąty spotkamy się przed Centrum Onkologii, by wziąć udział w Onkobiegu. Wydarzeniu, które z roku na rok „przybiera na sile” ciesząc się coraz większym zainteresowaniem, uwrażliwiając na profilaktykę nowotworową, ale przede wszystkim wspierając Pacjentów i Ich Rodziny.