02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Zmiana adresu siedziby

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 8 grudnia 2014 r. została dokonana w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana adresu siedziby Instytutu na: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa

Program Edukacji Onkologicznej

Kierując się poczuciem odpowiedzialności i chęcią rozwoju metod wspierania chorych na nowotwory i ich rodzin, środowiska medycznego, wolontariuszy, a także będąc świadomymi potrzeby współdziałania – Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej i Fundacja „Tam i z powrotem” rozpoczęły w 2014 roku realizację Programu Edukacji Onkologicznej.

Pomoc dla osób palących

Uprzejmie informujemy, że dla wszystkich palących pacjentów leczących się w Centrum Onkologii-Instytucie wdrażany jest pilotażowy program leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu. Dla palących pacjentów onkologicznych uruchomiliśmy gabinety konsultacyjne Poradni Pomocy Palącym.


 

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B | Zamówienia publiczne | BIP | Mapa strony | Kontakt | tel. 22 546 20 00
Rejestracja do COI 22 460 00 09