02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Unieważnienie Konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Onkologii

Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, ogłoszony dnia 7 września 2015 r. został unieważniony uchwałą Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 16 listopada 2015 r.

Informacja o odwołaniu Dyrektora Centrum Onkologii

Dnia 26 października 2015 r. Minister Zdrowia odwołał prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Warzochę ze stanowiska dyrektora Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie i wyznaczył dr hab. n. med. Jerzego Jakubowicza, prof. nadzw. do pełnienia funkcji kierownika Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Zaproszenie na Koncert

Centrum Onkologii, Poradnia Psychoonkologii i Fundacja Urszuli Jaworskiej zapraszają Pacjentów i ich bliskich 17 listopada 2015 roku o godz. 15 do Zakładu Rehabilitacji na koncert najpiękniejszych piosenek Edith Piaf


 

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B | Zamówienia publiczne | BIP | Mapa strony | Kontakt | tel. 22 546 20 00
Rejestracja do COI 22 460 00 09