02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Przeciw lokalizacji Szpitala Południowego

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GITS przyłączyło się do licznego grona oponentów lokalizacji budowy Szpitala Południowego w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Onkologii i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

List otwarty

Zapraszamy do zapoznania się z listem otwartym skierowanym na ręce Pani Premier Ewy Kopacz, podpisanym przez kierownictwo Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Prezesów Towarzystw Naukowych.

List otwarty

Zapraszamy do zapoznania się z listem otwartym skierowanym na ręce Pani Profesor Hanny Gronkiewicz-Waltz - Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, podpisanym przez kierownictwo Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Prezesów Towarzystw Naukowych.


 

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5 | Zamówienia publiczne | BIP | Mapa strony | Kontakt | tel. 22 546 20 00
Rejestracja do COI 22 460 00 09