Perspektywy w onkologii molekularnej – IV Zjazd Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

Szanowni Państwo! Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki podpisało umowę z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie na dofinansowanie – w wysokości 5 000,00 zł. – Konferencji Perspektywy w onkologii molekularnej – IV Zjazd Ce...

Udogodnienia na terenie COI

Szanowni Państwo, W ramach prowadzonego procesu akredytacji od sierpnia 2018 roku trwają w Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie prace w zakresie oznakowania ciągów komunikacyjnych i informacji dla pacjentów oraz wprowadzeniem udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Do t...

Informacja

W dniu 6 sierpnia 2018 r. Minister Zdrowia przyjął rezygnację prof. dr hab. n. med. Jerzego Jakubowicza ze stanowiska Zastępcy Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie – Dyrektora Oddziału w Krakowie. Działając w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu prof. dr...

Szkoła Doktorska

2 kwietnia 2019 r. w Instytucie Biologii Doświadczalnej, dyrektorzy 9 instytutów naukowych podpisali Umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 r.

„Perspektywy w onkologii molekularnej – III zjazd Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie” – podsumowanie

Szanowni Państwo, W dniach 5-6 kwietnia br. w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie odbyła się konferencja pt.: „Perspektywy w onkologii molekularnej – III zjazd Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie”. W związku z ogromnym zainteresowaniem ...