Szanowni Państwo,
Poniżej znajdują się wzory skierowań przeznaczone dla zleceniodawców zewnętrznych.

Skierowanie – Samodzielna Pracownia Cytogenetyki
Skierowanie na badania genetyczne
Wzór skierowania na płatne badania laboratoryjne PCHK
Wzór skierowania na płatne badania laboratoryjne do PMN
Skierowanie na płatne badania laboratoryjne do zakładu mikrobiologii klinicznej
Wzór skierowania na badanie histopatologiczne
Wzór skierowania na badanie cytologiczne
Wzór skierowania na badanie konsultacyjne
Wzór skierowania na badanie mikroskopowo-elektronowe

 


Poniżej znajdą Państwo dokumenty przydatne dla prawidłowego zlecenia i uzyskania rezultatu  badania cytogenetycznego.

Formularz Świadomej Zgody Pacjenta

UWAGA: Uzyskanie zgody pacjenta na badanie genetyczne leży w gestii lekarza kierującego. Oryginał zgody pacjenta pozostaje w jego dokumentacji w ośrodku kierującym.