Pacjent, który chce uzyskać dokumentację medyczną proszony jest:
O osobiste zgłoszenie się w celu złożenia wniosku do Działu Obsługi Pacjenta:

  • przy ul. W.K. Roentgena 5 – Sekcja Korespondencji wejście C, piętro pierwsze nad Apteką, pokój 1 / 3 od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00-14.35
  • przy ul. W.K. Roentgena 5 – Punkt informacyjny wejście A od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.35
  • przy ul. Wawelskiej 15 do Kierownika Sekcji Ambulatoryjnej przy archiwum

Można również złożyć wniosek faksem z dopiskiem – Sekcja Korespondencji:

  • ul. W.K. Roentgena 5 na nr 22 546 33 00
  • ul. Wawelska 15 na nr 22 822 24 29

Skan wniosku można również przesłać mailem na adres sekcjakorespondencji@coi.pl

Osoby niepełnosprawne mogą odebrać wcześniej wnioskowaną dokumentację medyczną w punkcie informacyjnym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu odbioru – telefon 22 546 32 70

Wniosek może być złożony przez inną osobę, niemniej jednak odebrać dokumentację może jedynie Pacjent lub osoba wskazana przez Pacjenta w oświadczeniu.

Dokumentacja w formie odpisu, wyciągu, kopii lub wydruku udostępniana jest bez zbędnej zwłoki.

Opłata za wykonanie kserokopii dokumentacji medycznej wynosi 0,30 zł PLN brutto za stronę z historii choroby – koszt przesyłki pocztowej 16.50 zł PLN  lub 20 zł PLN w zależności od wagi przesyłki, jeśli dołączona jest prośba o przesłanie kopii dokumentacji na adres podany w piśmie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 06 listopada 2008 roku Pacjent ma prawo wglądu w dokumentację medyczną.

Możliwy jest wgląd w dokumentację medyczną w siedzibie Instytutu po wcześniejszym ustaleniu/uzgodnieniu  terminu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości   prosimy o kontakt z punktem informacyjnym
przy ul. W. K. Roentgena 5 – tel.  22 546 32 70 ,
z sekcją korespondencji przy ul. W.K. Roentgena 5 – tel.  22 546 20 07 lub 22 546 21 98 , oraz przy ul. Wawelskiej 15 tel.  22 570 92 90 , w godzinach 8.00-14.30.

WYNIKI BADAŃ OBRAZOWYCH NA NOŚNIKACH ELEKTRONICZNYCH , ORAZ KLISZACH RTG, DOSTĘPNE SĄ:

W ZAKŁADZIE RADIOLOGII I (przy ul. W.K Roentgena 5)
INFORMACJA 22 546 22 81  , 22 546 22 85

W ZAKŁADZIE RADIOLOGII II (przy ul. Wawelskiej 15)
INFORMACJA 22 57 09 181

 

Pliki do pobrania
  pobierz wniosek
  Upoważnienie do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej
  Stawki za wydruk III kwartał 2017 r.