Pacjent, który chce uzyskać dokumentację medyczną proszony jest:
O osobiste zgłoszenie się w celu złożenia wniosku do Działu Obsługi Pacjenta:

  • przy ul. W.K. Roentgena 5 – Sekcja Korespondencji wejście C, piętro pierwsze nad apteką, pokój 1 / 2
  • przy ul. Wawelskiej 15 do Kierownika Sekcji Ambulatoryjnej przy archiwum

Można również złożyć wniosek faksem z dopiskiem – Sekcja Korespondencji:

  • ul. W.K. Roentgena 5 na nr 22 546 33 00
  • ul. Wawelska 15 na nr 22 822 24 29

Skan wniosek oraz dowodu osobistego można również przesłać mailem na adres sekcjakorespondencji@coi.pl

Wniosek może być złożony przez inną osobę, niemniej jednak odebrać dokumentację może jedynie Pacjent lub osoba wskazana przez Pacjenta w oświadczeniu.

Opłata za wykonanie kserokopii dokumentacji medycznej wynosi 0,29 zł PLN brutto za stronę z historii choroby – koszt przesyłki pocztowej 15 ,00 PLN, jeśli dołączona jest prośba o przesłanie kopii dokumentacji na adres podany w piśmie.

Możliwy jest wgląd w dokumentację medyczną w siedzibie Instytutu po wcześniejszym ustaleniu/uzgodnieniu  terminu .

Dokumentacja w formie odpisu, wyciągu, kopii lub wydruku udostępniana jest bez zbędnej zwłoki.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekcją korespondencji ul. W.K. Roentgena 5 -pod numerami telefonów 22 546 20 07 lub 22 546 21 98 , oraz ul. Wawelska 15 pod numerem telefonu 22 570 92 90 , w godzinach 8.00-14.30.

WYNIKI BADAŃ OBRAZOWYCH NA NOŚNIKACH ELEKTRONICZNYCH , ORAZ KLISZACH RTG, DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADZIE RADIODIAGNOSTYKI .
INFORMACJE POD NUMERAMI TELEFONÓW:
22 546 22 81  , 22 546 22 85

Pliki do pobrania
  pobierz wniosek
  Upoważnienie do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej
  Stawki za wydruk III kwartał 2017 r.