Mamy akredytację!

W dniach 18-20 września w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie przeprowadzono wizytę akredytacyjną w zakresie jego działalności. W wyniku wizyty powstał raport z przeglądu akredytacyjnego, który stwierdza, że spełniliśmy wymagania i otrzymaliśmy a...

Będzie rewitalizacja i rozbudowa Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie

Dziś w obecności Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, decyzją Rady Ministrów RP, Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski i Dyrektor COI prof. Jan Walewski podpisali uroczyście umowę na I etap rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii w Warszawie na Ursynowie. Wartość I etapu projektu ...

Choroba nowotworowa wynikiem zaburzeń mechanizmów regulacyjnych. Wywiad prof. M. Chechlińskiej i dr Ł. Szafrona

Czy i kiedy geny mogą się stać przyczyną powstawania raka. O faktach, a nie mitach mówią nasi specjaliści. Mutacje genetyczne, czyli zmiany w sekwencji DNA mogą stać się przyczyną raka. Mutacje w genach supresorowych BRCA 1 i BRCA 2 powodują upośledzenie procesów naprawczych DNA, a ...