Choroba nowotworowa wynikiem zaburzeń mechanizmów regulacyjnych. Wywiad prof. M. Chechlińskiej i dr Ł. Szafrona

Czy i kiedy geny mogą się stać przyczyną powstawania raka. O faktach, a nie mitach mówią nasi specjaliści. Mutacje genetyczne, czyli zmiany w sekwencji DNA mogą stać się przyczyną raka. Mutacje w genach supresorowych BRCA 1 i BRCA 2 powodują upośledzenie procesów naprawczych DNA, a ...

Uroczystość podpisania ustawy przez Prezydenta RP w COI

– To był najwyższy czas, by taki dokument przygotować, by w sposób kompleksowy rozwiązać na przyszłość problem walki z nowotworami – oświadczył Prezydent Andrzej Duda tuż po podpisaniu w Centrum Onkologii w Warszawie ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej. Nowe regulacje wchod...