Pracownicy Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej otrzymali dwie nagrody

Szanowni Państwo!
Dział Nauki z przyjemnością informuje, że na Konferencji Naukowej dla studentów i młodych lekarzy – The XVI International Medical Scientific Conference for Students & Young Doctors, która odbyła się w dniach 8-13 października 2018 r. w Bułgarii pracownicy Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej otrzymali dwie nagrody:

  • mgr inż. Małgorzata Stachowiak otrzymała I nagrodę za prezentację plakatu pt.: „Analysis of expression of vitamin D receptor and alfa-1-hydroxylase in clear cell renal cell carcinoma”,
  • mgr Joanna Szarkowska otrzymała I nagrodę za doniesienie ustne pt.: „Downregulation of BRCA1 and CTCF protein in clear cell renal cellular carcinoma”.

 

 

 

 

 


II nagroda w IV Konkursie Prezentacji Naukowych

Szanowni Państwo!
Dział Nauki z przyjemnością informuje, że w dn. 6 października 2018 r. mgr inż. Iga Jancewicz z Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej otrzymała II nagrodę w IV Konkursie Prezentacji Naukowych organizowanym przez: Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Krakowski Komitet Zwalczania Raka za przedstawienie pracy pt.: „Rola białka BRM-ATPazy kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF w TNCB”.

 

 

 

 

 


Nagroda Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Szanowni Państwo! Dział Nauki z przyjemnością informuje, że 30 sierpnia 2018 roku dr hab. Elżbieta Sarnowska otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej za pracę pt. „Evaluation of the role of downregulation of SNF5/INI1 core subunit of SWI/SNF complex in clear cell renal cell carcinoma development” opublikowaną w 2017 roku w czasopiśmie zagranicznym