Posiedzenia Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w 2020 roku:
·         22 stycznia
·         29 kwietnia
·         10 czerwca
·         9 września
·         18 listopada