Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na swoim posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2017 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Iwonie Ługowskiej

 


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na swoim posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2017 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Grażynie Kamińskiej-Winciorek

 


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na swoim posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2017 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Piotrowi Sobiczewskiemu

 


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na swoim posiedzeniu w dniu 20 września 2017 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr inż. Arturowi Cieślar-Pobudzie

 


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na swoim posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Wojciechowi Wysockiemu

Uchwała Rady Naukowej Nr 4/2016 z dnia 13.01.2016


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2016 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Dorocie Ścieglińskiej

Uchwała Rady Naukowej Nr 55/2016 z dnia 20.04.2016


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 22  czerwca 2016 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Łukaszowi Krakowczykowi

Uchwała Rady Naukowej Nr 77/2016 z dnia 22.06.2016


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 22  czerwca 2016 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Andrzejowi Komorowskiemu

Uchwała Rady Naukowej Nr 76/2016 z dnia 22.06.2016


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Aleksandrze Rusin

Uchwała Rady Naukowej Nr 42/2015 z dnia 25.11.2015


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Beacie Jureckiej-Lubienieckiej

Uchwała Rady Naukowej Nr 41/2015 z dnia 25.11.2015


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Michałowi Mikuli

Uchwała Rady Naukowej Nr 152015 z dnia 24.06.2015


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 13 maja 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Tomaszowi Rutkowskiemu

Uchwała Rady Naukowej Nr 12/2015 z dnia 13.05.2015


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 13 maja 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Joannie Niemiec

Uchwała Rady Naukowej Nr 11/2015 z dnia 13.05.2015


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Sławomirowi Blamkowi

Uchwała Rady Naukowej Nr 1/2015 z dnia 21.01.2015


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 26 listopada 2014 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Tomaszowi Drewniakowi

Uchwała Rady Naukowej Nr 9/2014 z dnia 26.11.2014


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 24 września 2014 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Pawłowi Wiechno.

Uchwała Rady Naukowej Nr 8/2014 z dnia 24.09.2014


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 11  czerwca 2014 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Dariuszowi Kowalskiemu

Uchwała Rady Naukowej Nr 7/2014 z dnia 11.06.2014