Aktualnie prowadzone postępowania habilitacyjne przed Radą Naukową Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie:

 

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych:

  • dr n. med. Agnieszce Czarnieckiej
  • dr n. med. Agnieszce Żółciak-Siwińskiej