Aktualnie prowadzone postępowania habilitacyjne przed Radą Naukową Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie:

 


Postępowanie habilitacyjne dr Marty Mańczuk:


Postępowanie habilitacyjne dr Agnieszki Woźniak:

 


Postępowanie habilitacyjne dr Joanny Didkowskiej:


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2018 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych:

  • dr Joannie Didkowskiej
  • dr Agnieszce Woźniak

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 23 maja 2018 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych:

  • dr n. med. Elżbiecie Sarnowskiej

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych:

  • dr n. med. Agnieszce Czarnieckiej
  • dr n. med. Agnieszce Żółciak-Siwińskiej