• lek. Katarzyna Domańska-Czyż– Ocena skuteczności i toksyczności programów chemioterapii o różnym stopniu intensywności u chorych na chłoniaka Burkitta i chłoniaka rozlanego z dużych komórek B o wysokim wskaźniku proliferacji leczonych w Centrum Onkologii w latach 1996-2007
  promotor – prof. dr hab. Jan Walewski
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2

 


 • lek. Grażyna Poniatowska– Stężenie testosteronu a ryzyko zaburzeń metabolicznych u pacjentów po jednostronnej orchidektomii z powodu nowotworu zarodkowego jądra
  promotor – dr hab. Paweł Wiechno
  promotor pomocniczy dr n.med. Jakub Kucharz
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2

 


 • lek. Katarzyna Pogoda – Analiza czynników ryzyka nawrotu, charakterystyka rozsiewu i wyniki leczenia chorych na potrójnie ujemnego raka piersi
  promotor – dr hab. Anna Niwińska, prof. nadzw.
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2

 


 • lek. Monika Durzyńska – Ocena udziału wirusa brodawczaka ludzkiego o wysokim ryzyku onkogennym w rozwoju raka gardła środkowego
  promotor – prof. dr hab. Monika Prochorec-Sobieszek
  promotor pomocniczy – dr n. med. Anna Szumera-Ciećkiewicz
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2