• lek. Jacek Matysiakiewicz – Ocena wyników leczenia chorych na chrzęstniakomięsaki. Próba zdefiniowania czynników prognostycznych
  Promotor – prof. dr hab. Leszek Miszczyk
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2


 • lek. Piotr Drozdowski – Wpływ zakresu resekcji oraz typu histopatologicznego rozległych guzów nowotworowych w lokalizacji kończynowej i tułowia na przeżycie, odległe wyniki rekonstrukcji oraz jakość życia chorych.
  Promotor – dr hab. Łukasz Krakowczyk
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2

 • mgr Małgorzata Stąpór-Fudzińska – Ocena przydatności fuzji obrazowej 68Ga-DOTATATE PET/TK/NMR dla optymalizacji planowania hipofrakcjonowanej radiochirurgii CyberKnife chorych na oponiaka mózgu.
  Promotor – prof. dr hab. Bogusław Maciejewski
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2

 

 • lek. Joanna Wysocka – Analiza wybranych czynników morfologicznych i molekularnych u chorych na apokrynowego raka piersi.
  Promotor – dr hab. Beata Sas-Korczyńska
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2

 • mgr Anna Paszek – Mechanizm i dynamika zmian w sygnalizacji NF-kB pod wpływem stresu termicznego
  Promotor – dr hab. Wiesława Widłak, prof. nadzw.
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2

 • mgr Anna Zawadzka – Opracowanie i ocena przydatności metod prognozowania dawki średniej w płucach od wiązek zewnętrznych promieniowania jonizującego
  Promotor – dr hab. Paweł Kukołowicz, prof. nadzw.
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2


 • lek. Tomasz Dębski – Wpływ prefabrykacji chirurgicznej rusztowań polimerowych na właściwości angiogenne i osteogenne komórek ADSC
  Promotor – prof. dr hab. Zygmunt Pojda
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2

 • mgr Piotr Mężeński – Dawki otrzymywane przez serce u pacjentek po lewostronnej mastektomii napromienianych techniką IMRT
  promotor – dr hab. Paweł Kukołowicz, prof. nadzw.
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2