• mgr Anna Paszek – Mechanizm i dynamika zmian w sygnalizacji NF-kB pod wpływem stresu termicznego
  Promotor – dr hab. Wiesława Widłak, prof. nadzw.
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2


 • mgr Anna Zawadzka – Opracowanie i ocena przydatności metod prognozowania dawki średniej w płucach od wiązek zewnętrznych promieniowania jonizującego
  Promotor – dr hab. Paweł Kukołowicz, prof. nadzw.
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2


 • lek. Tomasz Dębski – Wpływ prefabrykacji chirurgicznej rusztowań polimerowych na właściwości angiogenne i osteogenne komórek ADSC
  Promotor – prof. dr hab. Zygmunt Pojda
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2

 • mgr Piotr Mężeński – Dawki otrzymywane przez serce u pacjentek po lewostronnej mastektomii napromienianych techniką IMRT
  promotor – dr hab. Paweł Kukołowicz, prof. nadzw.
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2