• lek. Aleksandra Kapała – Ocena wpływu programu opieki żywieniowej na stan odżywienia, częstość powikłań i realizację zaplanowanej dawki cytostatyków u chorych z rozpoznaniem raka narządów głowy i szyi poddanych chemioradioterapii
  Promotor – prof. dr hab. Andrzej Kawecki
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2


 

 • lek. Paweł Szwedyk – Charakterystyka kliniczna i ocena wyników leczenia chorych na chłoniaka z dużych komórek B bogatego w limfocyty T/histiocyty(THRLBCL)
  Promotor – prof. dr hab. Sebastian Giebel
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2


 

 • lek. Anna Jędrzejczyk – Problemy ginekologiczne chorych na hormonozależnego raka piersi.
  Promotor – prof. dr hab. Paweł Blecharz
  Promotor pomocniczy – dr Marek Jasiówka
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2


 

 • mgr Agata Kurzyk – Wykorzystanie mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej do konstrukcji polimerowo-komórkowych rusztowań do regeneracji ubytków kostnych.
  Promotor – prof dr hab. Zygmunt Pojda
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2


 

 • mgr Katarzyna Kujawa – Zbadanie przydatności genów i białek POSTN, FN1, MFAP5 i CLASP1 jako potencjalnych markerów prognostycznych w raku jajnika.
  Promotor – dr hab. Katarzyna Lisowska
  Promotor pomocniczy – dr Ewa Zembala-Nożyńska
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2