PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS.PROJEKTÓW BADAWCZYCH I EWALUACJI

prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki

KONTAKT: tel. 22 546-20-93


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. BADAŃ KLINICZNYCH

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

KONTAKT: tel. 22 643-39-16


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

mgr Leszek Sitek

KONTAKT: tel. 22 546-21-14


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

mgr inż. Jerzy Sędzik

KONTAKT: tel. 22 546-21-14


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. PRAW PACJENTA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

dr n. med. Witold Tomaszewski

KONTAKT: tel. 22 546-22-14, 22 349-64-80


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

KONTAKT: tel. 22 546-21-69


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. KSZTAŁCENIA PRZEDYPLOMOWEGO

dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz, prof. nadzw.

KONTAKT: tel. 22 570-91-27


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. RESTRUKTURYZACJI

mgr Aleksandra Woźny

KONTAKT: tel: 22 570 94 00