Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych

Prof. dr hab.n.med Andrzej Kawecki


Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Prof. dr hab.n.med Jerzy Ostrowski


Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i  Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

Dr n.med. Beata Jagielska


Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania

mgr Milena Witczak


Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

mgr Teresa Janus