Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Prof. dr hab.n.med Jerzy Ostrowski


Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i  Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

Dr n.med. Beata Jagielska


Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych

Prof. dr hab.n.med Andrzej Kawecki


Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

mgr Teresa Janus


Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

mgr inż. Elżbieta Barańska


Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania i Finansów

mgr Sławomir Gadomski