Program Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Wiedza Edykacja Rozwój Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyć finansowych dotyczących realizacji umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.