• Jednostki Działalności Leczniczej
  • KGASTROKlinika Gastroenterologii Onkologicznej
   • O1Oddział Zachowawczy
   • O2Oddział Zabiegowy
   • O3Oddział Onkologii
    • P1Pracownia Endoskopii
    • P2Pracownia Ultrasonografii
  • KGINOKlinika Ginekologii Onkologicznej
  • KNGSKlinika Nowotworów Głowy i Szyi
   • O1Oddział Zabiegowy
   • O2Oddział Zachowawczy
  • KNPCHRKlinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
   • O1Oddział Zabiegowy
   • O2Oddział Zachowawczy
  • KNPKPKlinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
   • O1Oddział Zabiegowy
   • O2Oddział Zachowawczy
  • KNTMKCKlinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
   • O1Oddział Zabiegowy
   • O2Oddział Zachowawczy
  • KNUCHKlinika Nowotworów Układu Chłonnego
   • O1Oddział Intensywnej Opieki Hematoonkologicznej
   • O2Oddział Zachowawczy
   • O3Oddział Pobierania i Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych
  • KNUMKlinika Nowotworów Układu Moczowego
   • O1Oddział Zabiegowy
   • O2Oddział Zachowawczy
  • KNUNKlinika Nowotworów Układu Nerwowego
   • O1Oddział Zabiegowy
   • O2Oddział Zachowawczy
  • WKOKlinika Onkologiczna
   • CHIROddział Chirurgii
   • CHEMOddział Chemioterapii
   • BOBlok operacyjny
  • KDOKKlinika Diagnostyki Onkologicznej, Kardiologii i Medycyny Paliatywnej

   • O2Oddział Chemioterapii Dziennej
   • O3Oddział Diagnostyki Onkologicznej
   • O4Oddział Kardiologii Onkologicznej
   • O5Oddział Medycyny Paliatywnej
    • P1Pracownia Echokardiograficzna
    • P2Pracownia Elektrokardiograficzna
  • KEOMINKlinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej
   • O1Oddział Terapii Jodowej
   • O2Oddział Endokrynologii
   • O3Oddział Chirurgii Endokrynologicznej
  • ZR IZakład Radiologii I
   • P1Pracownia Radiologii Szpitalnej
    • G1Gabinet Tomografii Komputerowej I
    • G2Gabinet Rezonansu Magnetycznego I
    • G3Gabinet Radiologii I
   • P2Pracownia Radiologii Ambulatoryjnej
    • G1Gabinet Tomografii Komputerowej II
    • G2Gabinet Rezonansu Magnetycznego II
    • G3Gabinet Radiologii II
   • P2Pracownia Mammografii
  • ZR IIZakład Radiologii II
   • P1Pracownia Tomografii Komputerowej
   • P2Pracownia Radiologii
   • P3Pracownia Ultrasonografii
  • PUSGPracownia Ultrasonograficzna
   • P1Pracowania Ultrasonograficzna
  • ZPDLZakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej
   • P1Pracownia Technik Patologicznych
   • P2Pracownia Genetyki Nowotworów
   • P3Pracownia Koordynacji Badań
   • P4Pracownia Cytometrii Przepływowej
   • P5Pracownia Patologii Narządowej Nowotworów
   • P6Pracownia Cytologii Ginekologicznej
   • P7Pracownia Chemii Klinicznej
   • P8Pracownia Markerów Nowotworowych
   • P9Sekcja Organizacyjno-Administracyjna
  • ZFMZakład Fizyki Medycznej
   • P1Pracownia Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych
   • P2Pracownia Dozymetrii
   • P3Pracownia Fizycznych Problemów Diagnostyki
   • P4Pracownia Planowania Radioterapii
   • P5Pracownia Dozymetrii i Planowania Leczenia
   • P6Pracownia Dozymetrii i Planowania Brachyterapii
  • ZMKZakład Mikrobiologii Klinicznej
   • P1Pracownia Bakteriologii
   • P2Pracownia Mikologii
   • P3Pracownia Wirusologii
  • ZTR IZakład Radioterapii I
   • O1Oddział Radioterapii
   • P1Pracownia weryfikacji i kontroli jakości napromieniania
   • P2Pracownia przygotowania pacjentów do napromieniania
   • P3Pracownia planowania leczenia i napromieniania
  • ZTR IZakład Radioterapii II
   • P1Pracownia Tomografii Komputerowej
   • P2Pracownia Radiologii
   • P3Pracownia Ultrasonografii
  • ZBTZakład Brachyterapii
   • O1Oddział Brachyterapii
   • P1Pracownia Brachyterapii Ginekologicznej i Hipertermii
  • ZREHZakład Rehabilitacji
   • P1Poradnia Rehabilitacyjna
   • P2Pracownia Fizjoterapii
   • P3Pracownia Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
  • ZPNZakład Profilaktyki Nowotworów
   • P1Poradnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy
   • P2Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   • P3Poradnia Profilaktyki Raka Jelita Grubego
   • P4Poradnia Profilaktyki Nowotworów Skóry
   • P5Poradnia Genetyczna
   • P6Centralny Ośrodek Koordynujący
   • P7Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
  • OODOddział Obserwacyjno-Diagnostyczny
  • OBWFOddział Badań Wczesnych Faz
  • OAITOddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   • O1Oddział Anestezjologii
   • O2Oddział Intensywnej Terapii
   • O3Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • BOPBlok Operacyjny
  • PO IPrzychodnia Onkologiczna I
   • P1Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
    • G1Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny
   • P2Poradnia Otorynolaryngologiczna I
    • G2Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny
   • P3Poradnia Onkologiczna I
    • G1Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 1
    • G2Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 2
    • G3Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 3
   • P4Poradnia Chirurgii Onkologicznej I
    • G1Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 1
    • G2Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 2
    • G3Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 3
   • P4Poradnia Chirurgii Ogólnej I
    • G1Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 1
    • G2Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 2
    • G3Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 3
   • P5Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
    • G1Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny
   • P6Poradnia Urologiczna
    • G1Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny
   • P7Poradnia Ginekologiczno-Położnicza I
    • G1Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny
   • P8Poradnia Neurochirurgiczna
   • P9Poradnia Gastroenterologiczna
   • P10Poradnia Kardiologiczna
   • P11Poradnia Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej
    • G1Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny
   • P12Poradnia Psychoonkologii
    • G1Punkt Pobierania Materiału do Badań
   • P13Poradnia Neurologiczna
   • P13Pracownia Spirometrii
   • P13Sekcja Koordynatorów Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego
  • PO IIPrzychodnia Onkologiczna II
   • P15Poradnia Onkologiczna II
    • G1Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny
   • P16Poradnia Chirurgii Onkologicznej II
    • G1Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny
   • P17Poradnia Chirurgii Ogólnej II
    • G1Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny
   • P18Poradnia Ginekologiczno-Położnicza II
    • G1Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny
   • P19Poradnia Otorynolaryngologiczna II
  • IP IIzba Przyjęć I
  • IP IIIzba Przyjęć II
  • PMPPoradnia Medycyny Pracy
  • ASApteka Szpitalna
  • SPSTSamodzielna Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
  • SPCSamodzielna Pracownia Cytogenetyki
  • DOPDział Obsługi Pacjenta
   • S1Sekcja obsługi ambulatoryjnej
   • S2Sekcja obsługi szpitalnej
   • S3Sekcja obsługi rejestracyjnej i korespondencji
  • DKZSDział Kontroli Zakażeń Szpitalnych
   • S1Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
   • S2Centralna Sterylizatornia
   • S3Stacja Łóżek
  • DKKDział Dietetyki Klinicznej
   • P1Poradnia Żywieniowa
   • P2Poradnia Prewencji i Leczenia Wyniszczenia
   • S1Sekcja Dietetyki Klinicznej
   • S2Pododdział Żywienia Klinicznego
  • PEPielęgniarka Epidemiologiczna