• Jednostki Działalności Naukowej
  • ZOMTZakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej
   • P1Pracownia Badań Translacyjnych
   • P2Pracownia Biologii Komórki
   • P3Pracownia Wdrażania i Walidacji Molekularnych Technik
    Diagnostycznych
  • ZMRZakład Medycyny Regeneracyjnej
   • P1Pracownia Inżynierii Komórkowej
   • P2Pracownia Biologii Komórki Macierzystej
   • P3Bank Komórek Macierzystych i Tkanek
  • ZIZakład Immunologii
   • P1Pracownia Immunologii Komórkowej
   • P2Pracownia Immunologii Nowotworów
  • ZGZakład Genetyki
   • P1Pracownia Badań Wielkoskalowych
   • P2Pracownia Badań Predyspozycji Genetycznych
   • P3Pracownia Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych
  • ZEPNZakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
   • P1Pracownia Epidemiologii
   • P2Pracownia Prewencji Pierwotnej
   • P3Poradnia Pomocy Palącym
   • P4Krajowy Rejestr Nowotworów z Biurem Rejestracji
   • P5Mazowiecki Rejestr Nowotworów z Wojewódzkim Biurem Rejestracji
   • P6Centrum Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia
  • SPBBSamodzielna Pracownia Bioinforamtyki i Biostatystyki
  • DNDział Nauki
   • S1Sekcja Planowania Naukowego
   • S2Sekcja Dokumentacji i Informacji Naukowej
   • S3Sekcja Grantów i Współpracy Naukowej
  • BNBiblioteka Naukowa
  • RNRedakcja Naukowa
   • P1Pracownia Historii Onkologii
  • DKSZDział Kształcenia
   • S1Sekcja Kształcenia Przeddyplomowego
   • S2Sekcja Kształcenia Podyplomowego