Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie jako największy ośrodek onkologiczny w Polsce współpracuje z wieloma instytucjami na całym świecie. Jesteśmy częścią wielu międzynarodowych   konsorcjów naukowo-badawczych, uczestniczymy także w szeregu prestiżowych projektów.