Profilaktyka zdrowotna – są to wszelkie działania zmierzające do zapobiegania chorobom, poprzez ich odpowiednio wczesne wykrycie i leczenie. Profilaktykę można podzielić na wczesną – jest to utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, pierwotną – polegającą na zapobieganiu chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, wtórną – jest to zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (np. organizowanie badań przesiewowych, badanie skriningowych) i wreszcie profilaktyka tzw. III fazy – polegająca na zahamowaniu postępu choroby oraz ograniczeniu powikłań.

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie zaprasza do nowoczesnego budynku „Centrum Profilaktyki Nowotworów”, który został wybudowany i przekazany przez Fundację TVN „Nie jesteś sam” w 2011 roku.

Kierując się zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, w naszych poradniach specjalistycznych wykonujemy szereg badań profilaktycznych, które mają na celu przeciwdziałanie chorobie nowotworowej oraz konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie.

Nasz wysoko wykwalifikowany personel zna i rozumie Państwa obawy dotyczące badań profilaktycznych. Dlatego każdego z Państwa potraktujemy indywidualnie, życzliwie i z troską. Chcemy zapewnić Państwu maksimum komfortu i intymności.

Zapraszamy do nowocześnie zaprojektowanego budynku, wyposażonego w najlepszej klasy sprzęt medyczny zakupiony z funduszy unijnych. Wszystkie badania i konsultacje przeprowadzane są w przestronnych gabinetach, w miłej i intymnej atmosferze.

Adres Centrum Profilaktyki Nowotworów:

ul. W. K. Roentgena 5
02-781 Warszawa