Zespół Kliniki koncentruje swoją działalność na rozpoznawaniu i leczeniu chorób nowotworowych  narządów układu moczowego oraz męskiego układu płciowego.

W ambulatorium Kliniki przyjmowanych jest rocznie około 1 tys. pierwszorazowowych pacjentów, natomiast 10 tys. uzyskuje porady już po zastosowanym leczeniu. Zakres zabiegów chirurgicznych związany jest z leczeniem skojarzonym następujących narządów: pęcherza moczowego (cystektomia z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego oraz z odprowadzeniem moczu sposobem Brickera), gruczołu krokowego (prostatektomia radykalna), nerki (radykalna nefrektomia i operacje nerkooszczędzające), prącia (częściowe lub całkowite amputacje prącia wraz z limfadenektomią pachwinową), jądra (orchidektomia oraz usuwanie przetrwałych po chemioterapii węzłów chłonnych przestrzeni zaotrzewnowej).

W oddziale zachowawczym prowadzona jest chemioterapia oraz radioterapia nowotworów narządów układu moczowego oraz męskiego układu płciowego. Wielu pacjentów leczonych jest w Klinice w ramach międzynarodowych programów badań klinicznych.

Szczególnym dorobkiem ostatnich lat działalności Kliniki jest prowadzenie intensywnego, wielodyscyplinarnego skojarzonego leczenia chorych z nowotworami zarodkowymi jądra. W zaawansowanej postaci nowotworu prącia, w ramach leczenia radykalnego lub uzupełniającego przeprowadzana jest radioterapia gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, okolic pachwin. Od kilku lat stosowana jest w Klinice technika wielopłaszczyznowego (3D) napromieniania chorych na raka stercza oraz IMRT umożliwiająca precyzyjne zdefiniowanie napromienianego obszaru.

Zasady przyjmowania pacjentów:

W przypadku prowadzenia leczenia systemowego w trybie ambulatoryjnym niezbędne jest każdorazowe rejestrowanie się do Poradni Specjalistycznej oraz przed wizytą w gabinecie oddanie krwi w gab. zabiegowym nr 23 lub 24 (skierowanie wydaje lekarz w gabinecie i ustala datę wykonania badania).

Badania laboratoryjne:

Oznaczenie: swoistego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy, stężenia markerów nowotworowych w surowicy – AFP, beta-HCG, LDH, ocena morfologii krwi obwodowej, układu krzepnięcia, poziomu elektrolitów, wydolności narządów w zależności od wskazań.

Przed wykonaniem badań krwi należy pozostawać na czczo.

Przyjęcie na Oddział Zachowawczy

Planowy termin przyjęcia do Kliniki celem podania chemioterapii ustalany jest podczas wizyty w Poradni Onkologicznej, wówczas pacjent otrzymuje Skierowanie do Szpitala na Oddział Zachowawczy Kliniki. W wyznaczonym dniu należy zarejestrować się do Ruchu Chorych CO-I oraz pozostawać na czczo do czasu pobrania niezbędnych przed kwalifikacją do leczenia systemowego badań.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia:

  1. Skierowanie do Szpitala
  2. Dokument tożsamości- dowód osobisty
  3. Wyniki badań obrazowych oraz laboratoryjnych. Jeśli tylko jest to możliwe prosimy zabrać ze sobą płytę z wynikiem badań obrazowych
  4. Zaświadczenie od lekarza internisty o braku przeciwwskazań do wykonania operacji- jeśli dotyczy.

 

Jak wygląda przyjęcie do Kliniki do operacji?

W dniu wyznaczonego przyjęcia należy rano ok. godz. 9:00 zgłosić się do gab. 222 (od wejścia C) po wcześniejszej rejestracji. Jeśli jest to pierwszorazowa wizyta należy mieć ze sobą skierowanie do Poradni Urologicznej. Tam pacjent uzyska kolejne konkretne instrukcje. Procedura wygląda tak samo dla pobytów jednodniowych i dłuższych.

Godziny odwiedzin

14.00-18.00

  1. Na terenie Kliniki obowiązuje zakaz noszenia okryć wierzchnich- można je pozostawić w szatni szpitalnej.
  2. Jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie tylko dwie osoby.
  3. Ze względów epidemiologicznych w odwiedzinach pacjentów w oddziałach nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 7 roku życia.
  4. Nie wolno odwiedzać pacjentów osobom dotkniętym chorobą zakaźną, z infekcjami dróg oddechowych, znajdującym się w stanie nietrzeźwym.

Prosimy przestrzegać godzin oraz zasad odwiedzin aby nie zakłócać pracy Kliniki.

UWAGA: Pracownicy Kliniki nie udzielają informacji na temat zdrowia pacjentów drogą telefoniczną. Informację mogą uzyskać osobiście tylko osoby widniejące jako upoważnione do uzyskiwania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta w jego historii choroby.

Zasady/zwyczaje panujące w klinice:

Jak długo pozostanę w szpitalu?

Czas hospitalizacji w ramach oddziału zachowawczego zależy od schematu stosowanej u pacjenta chemioterapii, natomiast na oddziale zabiegowym zależy przede wszystkim od rodzaju operacji. Warto zapytać o to lekarza na etapie kwalifikacji do zabiegu, aby odpowiednio się przygotować. Po zabiegach endoskopowych pacjenci najczęściej wychodzą do domu następnego dnia po operacji. W przypadku operacji brzusznych pobyt jest zwykle kilkudniowy, typowo dla najczęściej wykonywanych zabiegów: cystektomia 7 dzień pooperacyjny, prostatektomia radykalna 4-5d., podobnie w przypadku operacji guzów nerek. Naturalnie długość pobytu zależy od jego przebiegu, ewentualnych powikłań. Czasem zdarza się, że ze względu na opóźnienia w planie operacyjnym (nie zawsze jesteśmy w stanie w pełni przewidzieć przebieg i długość trwania zabiegów, a więc wykonać plan w zamierzonym czasie) pacjenci czekają 2-3dni do przeprowadzenia operacji.

Od kogo uzyskam informacje na temat przebiegu mojej operacji, stanu zdrowia, wyników badań?

Plan operacyjny ustalany jest w przeddzień zabiegu. Wówczas wyznacza się zespół operacyjny, w tym lekarza operatora. Plan operacyjny dostępny jest dyżurce pielęgniarskiej. Można też spytać lekarza dyżurnego, który najczęściej przyjmuje pacjentów do Kliniki. W trakcie pobytu każda sala ma przydzielonego lekarza lub zespół lekarzy prowadzących. Zdarza się, że w trakcie pobytu prowadzący zmienia się (wolne po dyżurze, dyżur ambulatoryjny, urlop), wówczas proszę pytać o lekarza prowadzącego w dyżurce pielęgniarskiej. Dobrą okazją do zadawania pytań są obchody lekarskie, które odbywają się ok. godz. 7:30, 14:00 i 19:30. 

Kiedy zostanę poinformowany o terminie wypisu i jak uzyskać dokumentację?

O terminie wypisu pacjent zostanie poinformowany przynajmniej na dzień wcześniej, aby pacjenci z daleka lub potrzebujący asysty drugiej osoby mogli się do tego przygotować. Wypisy wydaje lekarz. Najczęściej dostępne będą po godz. 14:00, ze względu na fakt, że zespół jest zaangażowany w operacje. Jeśli pacjent z różnych ważnych powodów potrzebuje wyjść ze szpitala wcześniej powinien o tym poinformować lekarza na porannym obchodzie w dniu wypisu. 

Godziny wypisów

8.00-15.00

Inne informacje istotne dla pacjentów Kliniki Nowotworów Układu Moczowego

Poradnia Urostomijna

Chorzy u których planowane jest usuniecie pęcherza moczowego z powodu nowotworu tego narządu (cystektomia) z odprowadzeniem moczu sposobem Brickera powinni odbyć szkolenie z zakresu obsługi sprzętu urostoimijnego (płytki urostomijne, worki, pasy, opieka na urostomią) w okresie poprzedzającym zabieg operacyjny. Spotkanie w Poradni Urostomijnej odbywają się w każdy piątek, na 3 piętrze w Klinice Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii ul. Roentgena 5.

Termin porady należy ustalać indywidualnie dzwoniąc pod numer 22 5462465 i umawiać się z Panią mgr Ewą Wieczorek. 

W trakcie pobytu w szpitalu pacjent i jego najbliżsi otrzymują wyczerpujące informacje dotyczące urostomii (obsługa, materiały etc.)

Przy wypisie z oddziału chory otrzymuje tzw wyprawkę – komplet podstawowego sprzętu urostomijnego wraz z informatorami i materiałami edukacyjnymi. 

W okresie obserwacji po zabiegu, chory regularnie (co 4-12 tyg) powinien odbywać wizyty kontrolne w Poradni Urostomijnej po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty – tel. 22 546 24 65 i poradnie należy umawiać się z Panią mgr Ewą Wieczorek.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z Poradni Urostomijnej chorych i ich najbliższych. 

Rehabilitacja  pacjentów z chorobą onkologiczną w obszarze układu moczowo-płciowego.

Leczenie pacjentów z chorobą onkologiczną w obszarze układu moczowo-płciowego może być obarczone następstwami znacznie obniżającymi jakość życia pacjenta. Jest to głównie wysiłkowe nietrzymanie moczu, nietrzymanie moczu z parcia naglącego i zaburzeniami erekcji.

W celu poprawy funkcji zwieraczowej pacjenci jeszcze w trakcie pobytu w szpitalu otrzymują szczegółowy instruktarz poprawnego aktywowania mięśni dna miednicy i ćwiczeń zalecanych do samodzielnego wykonywania w domu. Dodatkowo po okresie pełnego wygojenia mogą oni uczestniczyć w postępowaniu fizjoterapeutycznym w trybie ambulatoryjnym, prowadzącym przez Zakład Rehabilitacji. Zalecane są ćwiczenia mięśni dna miednicy z wykorzystaniem techniki biofeedback -E MG. Pomaga ona w osiągnięciu umiejętności selektywnego skurczu właściwych mięśni i dalszej poprawie kontynencji

Metoda biofeedback – EMG jest w tym przypadku formą edukacji pomocnej w jak najlepszym przygotowaniu pacjenta do samodzielnego treningu mięśni dna miednicy.

Dodatkowo elementem wspomagającym indywidualny trening są ćwiczenia grupowe na sali gimnastycznej, prowadzone pod kontrolą fizjoterapeuty.