Klinika Onkologiczna przy ul. Wawelskiej 15 posiada wieloletnie tradycje w leczeniu nowotworów o różnej lokalizacji.

W skład Kliniki wchodzą: Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Chemioterapii oraz Blok Operacyjny ( ściśle współpracujący z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej). Ponadto lekarze Kliniki udzielają konsultacji specjalistycznych w ramach Przychodni Onkologicznej dla pacjentów ambulatoryjnych.

Klinika Onkologiczna specjalizuje się przede wszystkim w leczeniu skojarzonym różnego rodzaju nowotworów przewodu pokarmowego, w tym: nowotworów jelita grubego, trzustki, żołądka, przełyku, guzów neuroendokrynnych (ośrodek referencyjny), guzów przerzutowych wątroby i in. oraz raków piersi, gruczołów dokrewnych, tkanek miękkich i skóry, jak również guzów narządu rodnego u kobiet. Łącznie Klinika zatrudnia 22 wysoko kwalifikowanych specjalistów w zakresie chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej i onkologii klinicznej oraz 9 lekarzy rezydentów. Rocznie wykonywanych jest około 1400 operacji w ramach Bloku Operacyjnego posiadającego 3 sale zabiegowe z pełnym zapleczem technicznym ( w tym do operacji laparoskopowych).

Poza personelem lekarskim nad pacjentami Kliniki Onkologicznej sprawuje opiekę wszechstronnie wyszkolony zespół pielęgniarski oraz specjalista w zakresie dietetyki, psycholog rehabilitanci, jak również lekarz internista. Leczenie skojarzone odbywa się w ramach współpracy w zespole wielospecjalistycznym, także w oparciu o nowoczesne zaplecze Zakładu Radioterapii, Zakładu Radiologii, Pracowni Patomorfologii oraz Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej ( w miejscu). Pracownicy Kliniki Onkologicznej uczestniczą też w różnych programach badawczych realizowanych przez Instytut Onkologii we współpracy z innymi placówkami naukowymi. Wyniki badań są prezentowane w licznych publikacjach oraz doniesieniach zjazdowych.

Inne informacje istotne dla pacjentów

Kierownik Kliniki przyjmuje pacjentów w każdą środę w godz.8:00-14:00 w Przychodni, w gab. nr 12 tel. (22) 57 01