02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

ZAWIADOMIENIE

Komisja Wyborcza zawiadamia, że wybory do Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie odbędą się w dniu 29 czerwca 2017 r. w godz. od 7.00 do 19.00 w Holu Głównym (w okolicy holu windowego), wejście A przy ul. Roentgena 5 oraz w Sali im. B. Dłuskiej przy ul. Wawelskiej 15.

Projekt czujność onkologiczna w praktyce

Centrum Onkologii -Instytut im. Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie podpisało umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Perspektywy w onkologii molekularnej – II zjazd Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

W dn. 4-5 kwietnia br. w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie odbyła się konferencja pt.: „Perspektywy w onkologii molekularnej – II zjazd Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie”.

Rejestracja Pacjentów w dniu 14.04.2017 (Wielki Piątek)

Szanowni Państwo w dniu 14.04.2017 (Wielki Piątek) rejestracja pacjentów w wejściu A będzie czynna do godziny 15.00. Gabinet zabiegowy 23 będzie czynny do godziny 16.00. Po godzinie 16.00 zapraszamy do Izby Przyjęć.